Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2020
Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức năm học 2019-2020
Báo cáo tổng kết công tác tổng kết đào tạo năm học 2018-2019 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2019-2020
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đậu Bá Thìn giữ chức vụ Trưởng phòng QLĐT nhiệm kỳ 2020-2025